صنعت هوشمند, کسب و کار, مدیریت

لزوم بازبینی ترکیب و نحوه­ی عملکرد هیأت­های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی

ماهنامه صنعتی هوشمند , فناوری ساخت , صنعت هوشمند , ماهنامه
لزوم بازبینی ترکیب و نحوه­ی عملکرد   هیأت­های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی مواد 42 تا 45 قانون تأمین اجتماعی، مصوب سال 1354، ناظر بر حق کارفرما در اعتراض به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی می­باشند. براساس این مواد قانونی، هرگاه کارفرما نسبت به مبالغ اعلام شده از سوی سازمان معترض باشد می­تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید و سازمان مکلف است ظرف حداکثر یک ماه، اعتراض مذکور را در «هیأت بدوی تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی» مطرح نموده و رأی هیأت را به کارفرما اعلام نماید. پس از اعلام رأی هیأت بدوی، هم کارفرما و هم سازمان حق دارند در صورت عدم موافقت با رأی صادره، درخواست تجدید نظر خود را جهت طرح در «هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی» به سازمان ارایه نمایند. در این مواد قانونی، ترکیب هیأت­های بدوی شامل 4 نفر و به قرار زیر مشخص شده است: نماینده­ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس هیأت، نماینده­ی کارگران به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده­ی شورای عالی تأمین اجتماعی و نماینده­ی کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران. با تأملی بر ترکیب این هیأت، می­توان برخی اشکالات اساسی را در آن ملاحظه نمود: در این هیأت­ها رؤسای شعب تأمین اجتماعی، و رؤسای ادارات کل درآمد شعب به عنوان نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی تأمین اجتماعی حضور دارند و نماینده­ی کارگران هم باز به انتخاب وزیر تعاون برگزیده می­شود. بنابراین سه کرسی از چهار کرسی هیأتی که کارفرما به عنوان مرجع رسیدگی به شکایتش به آنجا رجوع می­کند در اختیار متشاکی است!! تعداد اعضای هیأت زوج است و رسیدن به رأی اکثریت در بسیاری موارد غیرممکن خواهد بود. جالب این که در مواردی که رأی­ها دو در برابر دو می­شود رأی نهایی رأی دو نفری خواهد بود که رییس شعبه در آن قرار دارد!! ترکیب هیأت­های تجدید نظر نیز که در مراکز استان­ها تشکیل می­شوند طبق قانون جاری، شامل 5 نفر به قرار زیر است: نماینده­ی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس هیأت، نماینده­ی شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده­ی سازمان به انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری و نماینده­ی کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران. همانطور که ملاحظه می­شود اکثریت ترکیب هیأت­های تجدید نظر نیز در اختیار عوامل و نمایندگان سازمان است و طرف

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری