فرم جویندگان کار

دوستان گرامی که دنبال کار هستند از طریق لینک رزومه می توانند رزومه خود را ثبت نمایند

این رزومه ها برای کارفرماها قابل مشاهده می باشد

لطفا در درج اطلاعات رزومه خودت دقت کامل به خرج بدید

فرم استخدام جویندگان کار

کارفرمایان عزیز که به دنبال استخدام نیروی کار هستند از طریق لینک استخداام می توانند آگهی استخدام خود را در سایت ثبت نماییند

این فرم های استخدام برای جویندگان کار قابل مشاهده می باشد

لطفا در درج اطلاعات فرم استخدام دقت کامل به خرج بدید

[ult_dualbutton btn_hover_style=”Style 2″ button1_text=”آگهی های استخدام” icon_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.iimag.ir%2F%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25ba%25d9%2584%2F|||” btn1_background_color=”#2980b9″ btn1_bghovercolor=”#34a9db” icon=”none” icon_size=”12″ button2_text=”رزومه های ثبت شده” btn_icon_link=”url:http%3A%2F%2Fwww.iimag.ir%2F%25d8%25b1%25d8%25b2%25d9%2588%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%2F|||” btn2_background_color=”#3498db” btn2_bghovercolor=”#34a9db” btn_icon=”none” btn_icon_size=”12″ divider_style=”icon” divider_text_color=”#ffffff” divider_bg_color=”#1e73be” divider_icon=”Defaults-user-plus” btn1_text_color=”#ffffff” btn1_text_hovercolor=”#ffffff” btn2_text_color=”#ffffff” btn2_text_hovercolor=”#ffffff” btn_border_radius=”40″]