اخبار فناوری

شکل گیری انقلاب صنعتی چهارم در صنایع

انقلاب صنعتی چهارم , یکپارچگی , داده , دیجیتال شدن
صنعت پیشرو با نگاه چهارم؛ چگونگی شکل گیری انقلاب صنعتی چهارم در صنایع خانم مهندس راضیه اکبری، مدیر عامل (CEO) و موسس گروه راهبران صنعت نو اندیش آقای مهندس پورجلیلی، مدیر تکنولوژی (Technology Management) و موسس گروه راهبران صنعت نو اندیش خانم مهندس معصومه رضازاده، مدیر مطالعات (Research Management) و موسس گروه راهبران صنعت نو اندیش در جهان امروز، چالش های اقتصادی ناشی از تحولات فناورانه و اجتماعی باعث شده است شرکت های صنعتی، چابکی و پاسخ گویی خود را به منظور توانایی مدیریت کل زنجیره ارزش افزایش دهند. از این رو، شرکت ها نیازمند کمک فناوری های مجازی و فیزیکی هستند که همکاری و سازگاری سریع برای کسب و کار و عملیات خود را فراهم کنند. از این رو آشنایی با راهبردهای انقلاب صنعتی چهارم و چگونگی بهره گیری از آن، ابزاری برای پیشرفت صنایع مختلف خواهد بود. بدین منظور هدف از این مقاله معرفی انقلاب صنعتی چهارم، مزایا و تمایز آن با سایر انقلاب های پیشین و بیان نظرات و مصاحبه های انجام شده از مدیران شرکت هاست. لازم به ذکر است پیاده سازی این انقلاب نیازمند برنامه های گسترده ای در شرکت ها است که جز با حمایت مدیران ارشد شرکت ها و سرمایه گذاری تحقق نخواهد افت. مقدمه صنعت قرن بیست و کم، شامل مجموعه ای از نوآوری ها، پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سامانه های سایبر فیزیکی (CPS)، ابزار و خدمات معرفی شده در فرآیند تولید می باشد که می توانند تأثیر به سزایی در رقابت داشته باشند. انقلاب صنعتی چهارم در حال حاضر به ک شعار جهانی تبدیل شده است که ایده های آن می تواند در توسعه صنعت و سیاست های دیجیتال سازی مورد توجه قرار گیرد و در اولویت قراردادن آن منجر به بهبود قدرت رقابت کشور خواهد شد. اصلاح مدل های موجود در صنایع تولیدی در شرایط رقابتی امروز و به دلیل کاهش مداوم مواد خام، افزایش هزینه انرژی و تغییرات جمعیتی به شدت ضروری می باشد. نمایشگاه هانوفر در سال ۲۰۱۱ یک دوره جدید در صنعت آلمان را برگزار نمود که در این نمایشگاه برای اولین بار از ک پروژه علمی جدید، به نام انقلاب صنعتی چهارم ، رونمایی شد. که خروجی این پروژه در آینده، تولید محصولات هوشمند در کارخانجات هوشمند برای بازار جهانی خواهد بود. [۱] به منظور درک بهتر مفهوم «انقلاب صنعتی چهارم»، لازم است در ابتدا مرور مختصری بر انقلاب های صنعتی پیشین داشته باشیم. اولین انقلاب صنعتی بر پایه قدرت بخار و مکانیزاسیون

ادامه مطلب

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   

نوشته های مشابه