انجمن از کجا شکل گرفت؟

تاریخچه نشریه صنعت هوشمند

با توجه به اهمیت آشنایی با صنعت اتوماسیون، هیات موسس انجمن در جهت آشنایی بیشتر صنایع مختلف با صنعت اتوماسیون و تقویت بنیه علمی و پژوهشی این شاخه از صنعت و شناساندن ظرفیت های موجود در آن از طریق اطلاع رسانی، نسبت به انتشار خبرنامه انجمن اقدام نمود که این کار سرآغاز تلاش در جهت انتشار ماهنامه ای خبری – آموزشی با نام «صنعت هوشمند» به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه اتوماسیون صنعتی، کنترل و ابزار دقیق بود.

مهر ماه سال 76 زمانی بود که مجوز نشریه صنعت هوشمند از جانب هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

فروردین 77 آغاز اولین بهار نشریه «صنعت هوشمند» بود و اکنون پس از پشت سر گذاشتن 19 بهار، هر ماه منتشر شده و از طریق اطلاع رسانی مناسب و در خور صنعتگران و جامعه علمی کشور، دستیابی به جایگاه پر خواننده ترین نشریه تخصصی اتوماسیون صنعتی کشور را سرلوحه اهداف خود دارد.

دورنگاه فعالیت های انجمن صنعت هوشمند تا به الان

در دنیای امروز، اتوماسیون صنعتی به واسطه نقش انکارناپذیری که در ارتقای کیفیت و کمیت محصولات، ایجاد انعطاف پذیری در خطوط تولید، بهره وری انرژی، افزایش ایمنی و نیز حفظ محیط زیست ایفا می کند در تمامی صنایع به عنوان یکی از حیاتی ترین فناروی ها مورد توجه می باشد و در کشورهای صاحب صنعت بیشترین سرمایه گذاری در جهت ارتقای آن صورت می پذیرد.

در سال های ابتدایی دهه هفتاد، زمانی که کشور در حال گذار از دوران جنگ تحمیلی و حرکت به سوی تحقق آرمان های توسعه صنعتی بود اهتمام برخی فعالان صنعت اتوماسیون کشورمان در جهت معرفی و بیان اهمیت استفاده از این صنعت نوپا به سایر صنایع، منجر به ایجاد تشکلی شد که آن را انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی نامیدند.

96
اعضای انجمن
222
مجله منتشر شده
24
سال فعالیت
73
قهوه خورده شده
250
مقالات منتشر شده
120
مشتری راضی
ما کی هستیم؟

اعضای انجمن صنعت هوشمند

اعتقاد به کارگروهی و وابسته شدن به یک جریان هم فکر و هم راستا به منظور تحکیم ریشه های مشترک، یکی از ارکان تشکیل جوامع صنفی و نمادی از رشد و توسعه یافتگی کشورها است.

در کشور عزیزمان نیز با توجه به توسعه صنعتی سال های اخیر، ایجاد ذهنیت دریافت مطالبات به صورت صنفی و علاقمندی به کارگروهی در بین فعالان بخش خصوصی رشد فزاینده ای داشته که این امر نگاه ویژه نهادهای دولتی به همکاری و تعامل با تشکل های مختلف بالاخص صنعتی را در جهت شکوفایی صنعت کشور، در پی داشته است.

اعتقاد به کار گروهی در بین اعضای هیات موسس این انجمن، با امید رشد و توسعه این صنعت پایه در کشور و پرورش تفکر پیگیری مطالبات صنفی از طریق تشکل گرایی، باعث گردید تا پس از سال ها نهالی که در سال 74 کاشته شد امروز به درختی استوار تبدیل گردد و این انجمن به عنوان تنها تشکل کارفرمایی متولی گسترش و توسعه اتوماسیون صنعتی در میان صنایع کشور شناخته شود.

مهندس حسین فرهادی

مدیر مسئول
شاهین امیر قاسمی

دکتر شاهین امیرقاسمی

شورای سیاستگذاری - شورای‌ سردبیری‌

مهندس اصغر بارزی

شورای سیاستگذاری

مهندس پژمان تراکمه

شورای سیاستگذاری

مهندس همایون رشیدی

شورای سیاستگذاری

مهندس احسان نیافر

شورای سیاستگذاری

مهندس سمیرا محمودی

شورای سیاستگذاری

دکتر آرتور هوسپیان

شورای سیاستگذاری - شورای‌ سردبیری‌

مهندس محمدحسن موحدی

شورای‌ سردبیری‌

مهندس وحید تیموری

سردبیر - شورای سیاستگذاری

مهندس مهران باباپور

شورای سیاستگذاری

دکتر سهند بهنام

شورای سیاستگذاری

مهندس مهدی شهابی

شورای سیاستگذاری

مهندس مرتضی سرلک

شورای سیاستگذاری
Alireza Fereidunina

دکتر علیرضا فریدونیان

شورای سیاستگذاری - شورای‌ سردبیری‌

مهندس مسعود مهرداد

شورای سیاستگذاری - شورای‌ سردبیری‌

دکتر سعید شیری

شورای سیاستگذاری