درباره صنعت هوشمند

اعتقاد به کارگروهی و وابسته شدن به یک جریان هم فکر و هم راستا به منظور تحکیم ریشه های مشترک، یکی از ارکان تشکیل جوامع صنفی و نمادی از رشد و توسعه یافتگی کشورها است.
در کشور عزیزمان نیز با توجه به توسعه صنعتی سال های اخیر، ایجاد ذهنیت دریافت مطالبات به صورت صنفی و علاقمندی به کارگروهی در بین فعالان بخش خصوصی رشد فزاینده ای داشته که این امر نگاه ویژه نهادهای دولتی به همکاری و تعامل با تشکل های مختلف بالاخص صنعتی را در جهت شکوفایی صنعت کشور، در پی داشته است.
در دنیای امروز، اتوماسیون صنعتی به واسطه نقش انکارناپذیری که در ارتقای کیفیت و کمیت محصولات، ایجاد انعطاف پذیری در خطوط تولید، بهره وری انرژی، افزایش ایمنی و نیز حفظ محیط زیست ایفا می کند در تمامی صنایع به عنوان یکی از حیاتی ترین فناروی ها مورد توجه می باشد و در کشورهای صاحب صنعت بیشترین سرمایه گذاری در جهت ارتقای آن صورت می پذیرد.
در سال های ابتدایی دهه هفتاد، زمانی که کشور در حال گذار از دوران جنگ تحمیلی و حرکت به سوی تحقق آرمان های توسعه صنعتی بود اهتمام برخی فعالان صنعت اتوماسیون کشورمان در جهت معرفی و بیان اهمیت استفاده از این صنعت نوپا به سایر صنایع، منجر به ایجاد تشکلی شد که آن را انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی نامیدند.
اعتقاد به کارگروهی در بین اعضای هیأت مؤسس این انجمن، با امید رشد و توسعه این صنعت پایه در کشور و پرورش تفکر پیگیری مطالبات صنفی از طریق تشکل¬گرایی، باعث گردید تا پس از سال ها نهالی که در سال 74 کاشته شد امروز به درختی استوار تبدیل گردد و این انجمن به عنوان تنها تشکل کارفرمایی متولی گسترش و توسعه اتوماسیون صنعتی در میان صنایع کشور شناخته شود.

تیم ماهنامه

صنعت هوشمند با افتخار اعلام می کنیم دارای تیم بسیار قوی می باشد

[interactive_banner_2 banner_title=”جناب آقای …” banner_desc=”توضیحات تکملی
توضیحات تکملی
توضیحات تکملی” banner_image=”id^1122|url^http://www.iimag.ir/beta/wp-content/uploads/2018/09/team-01-1.jpg|caption^null|alt^null|title^team-01-1|description^null” banner_style=”style15″ banner_color_title=”#000000″ banner_color_desc=”#262626″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 banner_title=”جناب آقای …” banner_desc=”توضیحات تکملی
توضیحات تکملی
توضیحات تکملی” banner_image=”id^1122|url^http://www.iimag.ir/beta/wp-content/uploads/2018/09/team-01-1.jpg|caption^null|alt^null|title^team-01-1|description^null” banner_style=”style15″ banner_color_title=”#000000″ banner_color_desc=”#262626″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 banner_title=”جناب آقای …” banner_desc=”توضیحات تکملی
توضیحات تکملی
توضیحات تکملی” banner_image=”id^1122|url^http://www.iimag.ir/beta/wp-content/uploads/2018/09/team-01-1.jpg|caption^null|alt^null|title^team-01-1|description^null” banner_style=”style15″ banner_color_title=”#000000″ banner_color_desc=”#262626″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]