اتوماسیون صنعتی, کنترل

معرفی معماری سامانه‌های كنترل DCS مطرح دنیا – بخش دهم

DCS های ساخت شركت ABB 6.سامانه مهندسی 1.6.سخت ­افزار مهندسی به منظور مهندسی سامانه­ 800xA در نصب و اجرای ابزار‌های مختلف مهندسی از رايانه­‌هايی تحت عنوان ايستگاه‌های مهندسی استفاده می شود كه سری Advant Station 100 يک نمونه از اين رايانه ­ها می باشد.ايستگاه‌های مهندسی AS 100 ES رایانه‌های شخصی با دوامی هستند كه مشخصات مورد نياز محيط‌های OCSAdvant را برآورده می كنند. به ­طوری كه برای کارهای سطح فيلد همچون مهندسی Offline، برنامه­ نویسی Online (ارتباط مستقيم به كنترل كننده با امكان ويرايش برنامه­ منطقی)، تعمیر و نگهداری و ردیابی خطا هستند. ايستگاه‌های مهندسی AS 100 ES در دو نسخه ارايه می شوند. . Advant Station 140 Engineering. Station for configuration of Advant Controller 400 Series and Advant Controller 100 Series. Advant Station 140 Engineering. Station for configuration of Advant Controller 100 Series شكل 15. نمونه ­ای از يک ايستگاه مهندسی Advant Station 140 2.6.ابزار طراحی و پياده­ سازی منطق كنترل شركت ABB از عنوان ControlIT برای بسته­ نرم‌افزاری مربوط به انجام وظايف و فعاليت‌های كنترل‌كننده‌های IndustrialIT ياد می کند. اين بسته دارای ابزار مهندسی تحت عنوان Control Builder می باشد كه دارای نسخه‌های مختلف برای كنترل‌كننده‌ها می باشد. شكل 16 مشخصات ابزار Control Builder M را كه برای پيكربندی كنترل‌كننده‌های 800xA استفاده می شود، نشان می دهد. شكل 16. مشخصات ابزار طراحی منطق Control Builder M در حال حاضر ابزار مهندسی كنترل‌كننده‌‌های سری 800 در سامانه­ 800x نسخه Control Builder M می باشد. كه یک مجموعه ابزار جامع، چند كاربره برای طراحی، مهندسی، راه‌اندازی [1]، تشخيص خطا و عيب‌يابی و تعمير و نگهداری پروژه‌های اتوماسيون می باشد. اين ابزار برای پياده‌سازی برنامه­ كنترل از یک محيط يا رابط كاربری به صورت نمودار تابع-چارت [2] استفاده می كند؛ ابزار مربوطه Function Chart Builder نام دارد. شكل 17 واسط كاربری ابزار Function Chart Builder را برای پياده‌سازی منطق كنترل نشان می دهد. ماژول‌های اصلی تشكيل‌دهنده­ Control Builder عبارتند از: . Application Builder (APB). Function Chart Builder (FCB). Bus Configuration Builder (BCB). On-line Builder (ONB) option and the library AMPL PC and DB Element Libraries.  شكل 17. طراحی توابع منطقی با برنامه­ Function Chart Builder 7.نرم‌افزار Industrial IT سامانه­ 800xA برای عمليات مهندسی نظير پيكربندی كنترل‌كننده‌ها، پياده‌سازی منطق كنترل، كنترل و پايش فرآيند، فرآيند، مديريت اطلاعات و غيره از بسته­ محصولات نرم‌افزاری Industrial IT استفاده می كند كه شامل بيش از 30 ابزار و ماژول نرم‌افزاری می باشد. از ميان اين بسته‌های نرم‌افزاری دو بسته­ ControlIT و OperateIT كه به ترتيب

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری