شبکه

شبکه ­های الکتریکی هوشمند قسمت اول: آشنایی و کلیات

همان طور که می­ دانید، نیاز کنونی بشر به انرژی الکتریکی امری انکارناپذیر است که برای برآورده کردن آن پیوسته تلاش­ های فراوانی صورت گرفته. مطالعات بسیاری انجام شده و فناوری­ های بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است. در این سلسله مقالات، قصد داریم شبکه ­های الکتریکی هوشمند را به عنوان یکی از بهترین و مؤثرترین شبکه­ ها در برآورده ساختن نیازهای الکتریکی انسان قرن بیست و یکم، معرفی کنیم.  1.مقدمه در چهاردهم آگوست 2003 در بخش ­های وسيعی از شمال شرقی ايالات متحده و نيز جنوب كانادا فاجعه ­بزرگی رخ داد. در ساعت دو بعد از ظهر بر اثر يک حادثه­ ساده يكی از خطوط انتقال قدرت در جنوب غربی اوهايو از شبكه خارج شد؛ و اين آغاز يک مصيبت بزرگ بود. سريالی از خاموشی ها و قطعی های خط تازه شروع شده بود. آن چه كه پس از آن رخ داد در اين جا قابل بحث و بررسی نيست، اما برای بيان بزرگی اين حادثه می ­توان به ذكر اين نكته بسنده كرد كه پس از گذشت تنها دو ساعت از شروع حادثه، خاموشی مناطق وسيعی در آركون، تولدو، نيويورک سيتی كليولند، ديترويت، اتاوا و بسياری از مناطق مهم در شهرهای بزرگ ايالات متحده و كانادا را در بر گرفت. ظرف مدت چهار ساعت 256 کارخانه از شبکه­ سراسری تأمین انرژی الکتریکی جدا شدند. شکل 1. ناحیه ­ای که درگیر خاموشی بزرگ سال 2003 شد با دایره­ قرمز مشخص شده است. تأثير مستقيم بر بيش از 55 میليون نفر در اين مناطق و تأثير غيرمستقيم بر تمام مردم ايالات متحده و كانادا و حتی جهان از طريق تحميل زيان مالی 4/5 تا 8/2 ميليارد دلاری از ديگر خسارات اين حادثه بود. ابعاد اين حادثه به حدی وسيع بود، كه با گذشت سال­ ها از آن روز، هنوز كه هنوز است زمانی كه متخصصان به دنبال مثالی برای بيان حوادث شبكه­ قدرت هستند، از اين واقعه ياد می ­كنند. بايد گفت كه اين حادثه يک تلنگر بزرگ به بشر قرن حاضر بود. 1.1. اهميت انرژی الكتريكی در زندگی امروز انسان سال­ ها است كه انر‍ژی الكتريكی به بخش تفكيک ناپذير زندگی بشر تبديل شده است. بخش ­های مختلف صنعتی، كشاورزی و بسياری ديگر از بخش ­های توليدی با شبكه قدرت ارتباطی تنگاتنگ و پيچيده دارند. علاوه بر اين زندگی انسان شهرنشين نيز بدون بهره ­مندی از انر‍ژی الكتريكی قابل تصور نيست.سامانه ­های قدرت زيرساخت بنيادين جامعه­ انسانی را در قرن بيست و يكم تشكيل می ­دهند. با كمی اغماض

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری