اخبار فناوری, صنعت هوشمند, فناوری

صنعت پیشرو با نگاه چهارم (2)

انقلاب صنعتی چهارم, مدل بلوغ, سطح آمادگی, كسب‌ و كار دیجیتالی
صنعت پیشرو با نگاه چهارم؛ چگونگی شکل گیری انقلاب صنعتی چهارم در صنایع شرکت هایی که تمایل دارند کسب و کار و عملیات خود را با توجه به قوانین انقلاب صنعتی چهارم تغییر دهند، با چالش هایی از قبیل فرآیندهای پیچیده و بودجه‌ های بالا به دلیل فناوری های وابسته به این انقلاب که بر فرآیندهای ورودی و خروجی شرکت بسیار تأثیرگذار می باشند، مواجه هستند. همچنین با توجه به لزوم حرکت شرکت ها به سمت این انقلاب و از آن جایی که تغییر و تحولات انقلاب صنعتی چهارم تغییری را در شیوه کسب و کار و ارائه ارزش ایجاد می کند، ضرورت حمایت مدیران ارشد برای سرمایه گذاری و مدیریت پروژه ها در این زمینه بیش از پیش احساس می شود. بنابراین، نیاز به چشم انداز و اهداف وسیع و همه جانبه برای راهبرد شرکت، سازمان، عملیات و محصولات مشهود است. مدل بلوغ برای شرکت هایی مناسب و ضروری است که نیاز به رشد دارند و در حال برنامه ریزی برای تغییر کسب و کار و عملیاتشان برای حرکت به سمت صنعت 4.0 هستند. مدل بلوغ روشی مهم برای صنعت 4.0 و برای شرکت هایی است که به دنبال ارزیابی فرآیندها، محصولات و سازمان های خود هستند و می خواهند به درکی درست از سطح بلوغ خود در انقلاب صنعتی چهارم دست یابند. در مقاله رو به اهمیت ارزیابی و تعیین سطح آمادگی شرکت ها پرداخته شده و همچنین مدل های بلوغ مطرح در دنیا برای ارزیابی سطح آمادگی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. مقدمه پیاده‌ سازی راهبرد‌های صنعت 4.0 مستلزم تغییرات زیادی در شركت‌ هاست. طبق تحقیقات به عمل آمده، مدیران ارشد بسیاری از صنایع در مورد برونداد های پروژه‌های صنعت 4.0 و هزینه‌ های سرمایه‌ گذاری چندان مطمئن نیستند و برخی از آنها دانش كافی در زمینه مفهوم صنعت 4.0 ندارند. از این رو، مدل‌ های بلوغ، دانش گسترده‌ ای در مورد وضعیت فعلی شركت‌ ها و راهی جهت پیاده‌ سازی راهبرد‌های صنعت 4.0 ‌فراهم می‌آورند. استفاده از مدل بلوغ صنعت 4.0 یک تكنیک مهم برای شركت‌ هایی است كه قصد دارند فرآیندها، محصولات و سازمان‌ دهی خود را از حیث میزان تطابق با الزامات صنعت 4.0 بررسی كنند. 1. بلوغ و مدل بلوغ نیكو و همكاران (2016)، بلوغ را قرارگیری در وضعیت كامل تعریف كردند. ملتر (2009) اظهار داشت که بلوغ به مثابه توسعه توانمندی خاص و رسیدن به موفقیت مورد نظر است. پروسنكا و بوربینیا (2016) بیان داشتند كه بلوغ می‌ تواند به‌

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری

Related Posts