طول دوره
  • ۲ روز
  • ۲ روز و نیم
  • ۳ روز
  • ۴ روز
  برگزار کننده
   • دوره گستر
   • عرش گستر
   • فستو پنیوماتیک
   • قشم ولتاژ
   زمان برگزاری
    • آبان
    • آبان ۱۴ الی ۱۶
    • آبان ۲۴ الی ۲۶
    • آذر
    • آذر ۱ الی ۳
    • آذر ۱۹ الی ۲۱
    • دی
    • مهر
    • مهر ۱۲ الی ۱۴
    • مهر ۲۳ الی ۲۵

    دوره های آموزشی

    شبکه های صنعتی

    ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

    CNC 808

    2,650,000 تومان

    برق صنعتی

    ۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان

    برق تاسیسات و مدارات فرمان و قدرت

    ۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان

    Mini PLC LOGO!

    1,275,000 تومان

    TIA Portal S7 1500

    2,086,000 تومان

    PLC S7 300 (I)

    1,400,000 تومان

    Fail Safe

    2,100,000 تومان

    PLC S7 300,400(II)

    1,550,000 تومان

    PCS7

    2,400,000 تومان

    Mini PLC LOGO!

    1,275,000 تومان

    TIA Portal S7 1200

    1,675,000 تومان

    Eplan P8

    1,360,000 تومان

    Wincc

    1,385,000 تومان

    دوره آموزش برق صنعتی

    ۹۱۰,۰۰۰ تومان

    برق تاسیسات و مدارات فرمان و قدرت

    ۹۱۰,۰۰۰ تومان

    مکاترونیک I

    1,100,000 تومان

    طراحی برد PCB با نرم افزار ALTIUM

    910,000 تومان

    سروو و استپرموتور

    ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

    SINAMICS S120

    1,250,000 تومان

    کنترل کیفیت بردهای مونتاژ شده، بایدها و نبایدهای استاندارد

    ۲۵۵,۰۰۰ تومان

    DRIVE Micromaster

    850,000 تومان

    شبکه های صنعتی

    ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

    دوره آموزشی TIA Portal S7 1200

    1,195,000 تومان

    دوره آموزش PCS 7

    1,690,000 تومان

    دوره آموزش WINCC Flexible

    1,000,000 تومان

    دوره آموزش WINCC

    990,000 تومان

    دوره آموزش PLC S7 400 H

    1,000,000 تومان

    دوره آموزش (PLC S7 300,400 (II

    1,100,000 تومان

    دوره آموزشی (PLC S7 300 (I

    995,000 تومان

    دوره آموزش TIA Portal S7 300

    1,090,000 تومان

    TIA Portal Wincc-Paneles HMI

    995,000 تومان

    دوره آموزشی TIA Portal S7 1500

    1,490,000 تومان

    دوره آموزشی PLC S7 200

    910,000 تومان

    وبینار کامل طراحی بردهای مدار چاپی با نرم افزار آلتیوم

    ۸۰۰,۰۰۰ تومان

    برون سپاری پروژه های طراحی تحقیق و توسعه تجهیزات الکترونیکی

    ۲۵۵,۰۰۰ تومان

    امنیت سیستم های کنترل و شبکه های صنعتی

    ۰ تومان

    وبینار تخصصی مهندسی معکوس در اتوماسیون صنعتی – رایگان

    ۰ تومان

    وبینار Industrial Cyber Security

    تومان