کنترل

انتخاب راه انداز AC مناسب، با در نظر گرفتن بار مکانیکی

راه انداز AC , بار مکانیکی , گشتاور , سرعت , توان
مقدمه به معنای واقعی کلمه می توان گفت که امروزه در صنعت کاربرد‌های بسیار زیادی برای راه انداز[1]های AC و DC وجود دارند. اگرچه اشاره کردن به تمامی این کاربردها غیر ممکن است، سعی می کنیم که به بررسی مصارف معمول و مرسوم این راه اندازها در صنعت بپردازیم. زمانی که کاربردهای مختلف را بررسی می کنیم، مهم است که رفتار بار مکانیکی متصل به موتور را نیز در نظر بگیریم. در حقیقت بار مکانیکی مؤلفه تعیین کننده نوع، تیپ، سایز و قدرت تولیدی موتوری است که به بار متصل شده است. راه انداز وسیله­ ای است که این موتور را کنترل می کند، پس بنابراین نوع بار در انتخاب راه انداز نیز مؤثر است. به بیان ساده، بهترین گزینه این است که برای طراحی یک سامانه محرکه، بررسی ­های خود را این گونه آغاز کنیم و پیش ببریم: اول نوع کاربرد (بار مکانیکی)، سپس یک مرحله عقب ­تر یعنی موتور، و بعد راه انداز و در نهایت نوع کنترل (خودکار یا دستی). بارهای مکانیکی را می­ توان در سه گروه عمده دسته بندی کرد: گشتاور ثابت، توان ثابت و گشتاور متغیر. هر کاربردی که نیاز به راه انداز داشته باشد در یکی از این سه گروه جای خواهد گرفت. در ادامه هر یک از این سه گروه را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. 1- کاربردهای گشتاور ثابت این گروه بخش عمده­ ای از کاربردهای صنعتی را به خود اختصاص می­ دهد. شکل 1 منحنی مشخصه بار از نوع گشتاور ثابت را نشان می ­دهد. شکل ۱. منحنی مشخصه بارهای گشتاور ثابت همانگونه که در شکل 1 نشان داده شده است، گشتاور مورد نیاز بار در این نوع از کاربردها، در محدوده سرعت صفر تا سرعت نامی (100%)، همواره ثابت باقی می­ ماند. ویژگی این دسته از بارها این است که گشتاور مورد نیاز برای به حرکت در آوردن یک بار مشخص در محدوده کمتر از سرعت نامی همواره مقدار ثابتی باقی می­ ماند و اندازه آن با تغییر فرکانس خروجی راه انداز که در نهایت منجر به تغییر سرعت موتور می­ شود، تغییر نخواهد کرد. در بیشتر موارد، این گونه بارها در محدوده سرعت صفر تا سرعت نامی مورد بهره­ برداری قرار می ­گیرند. همچنین پر­واضح است که این‌گونه بارها دارای منحنی مشخصه توان متغیر نیز هستند. (رابطه توان با گشتاور و سرعت بدین صورت است: HP[2]∝Torque*Speed) در یک کاربرد گشتاور ثابت، توان مکانیکی به صورت مستقیم با سرعت متناسب است. به عنوان مثال در یک بار مشخص،

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری