کنترل

بررسی مهندسی قابلیت اطمینان سامانه های کنترل در پروژه های نفت و گاز – (2)

قسمت قبلی افزایش پیچیدگی های تجهیزات و سامانه ها و همچنین بالا بودن هزینه ها و تبعات جانی و حقوقی کارکرد نا مطلوب ، باعث توجه روزافزون به مباحث قابلیت اطمینان، نگهداشت پذیری و ایمنی و تعیین ملزومات مرتبط شده است. با توجه به نقش اساسی و مهم سامانه های کنترل، در نظر گرفتن قابلیت اطمینان در طول چرخه تولید تا ارائه محصول برای رسیدن به بهترین و ایمن ترین عملکرد ممکن بسیار حائز اهمیت می باشد. در این راستا در مشخصات فنی سامانه های کنترل ملزومات کمی و کیفی قابلیت اطمینان و دسترس پذیری مورد تاکید قرار می گیرد. متاسفانه در داخل کشور نه تنها این مفاهیم به درستی تجزیه و تحلیل نشده است، بلکه ساز و کار مناسبی جهت طراحی، بازبینی و صحه گذاری ملزومات قابلیت اطمینان و محاسبات مرتبط وجود ندارد. به صورت خلاصه به نظر می رسد که این مفهوم بسیار مهم در تعیین هزینه ها و ارزش گذاری های محصول فقط به صورت سمبلیک و بر روی کاغذ تعریف شده است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل بندهای مرتبط در مشخصات فنی در بیش از 10 پروژه جاری و انجام شده در حوزه نفت و گاز، روش پیش بینی قابلیت اطمینان HDBK-217 معرفی و تقاط ضعف و قوت آن به اختصار ارائه گردیده است. در ادامه رویه ای پیشنهادی برای کلیه طرفین قرارداد از کارفرما و مشاورین تا تجمیع کننده و سازنده جهت نیل به اهداف قابلیت اطمینان در سامانه های کنترل ارائه شده است. تعریف ملزومات قابلیت اطمینان برای سامانه ­های کنترل در داخل کشور در مشخصه ­های فنی[1] هر پروژه برای طراحی و ساخت سامانه ­ها نیز به صراحت در مورد قابلیت اطمینان و در دسترس بودن و حتی سطح افزونگی مورد نیاز مواردی ذکر می شود. در پروژه ­های نفتی کشور تقریباً ملزومات مشابه برای این منظور لحاظ می ­گردد. به طور مثال تقریباً در اکثر پروژه ­ها یکی از بندهای زیر در نظر گرفته می­ شود:  “The systems shall be designed to achieve an availability of 99.99% with an assumed Mean Time to Repair (MTTR) of 4 hours. This shall be demonstrated by calculations as defined in US Military Handbook Standard 217E.”VENDOR shall ensure that the DCS shall be cost effectively designed to achieve availability better than 99.9% with an assumed Mean Time to Repair (MTTR) of 8.0 hours for actuating devices and 4.0 hours for sensing devices. VENDOR shall demonstrate this system availability figure by calculations, as defined in

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری