صنعت هوشمند, کسب و کار, مدیریت

مدیریت تعارض و کیفیت عملکرد

اصول مذاکره , مدیریت تعارضات , مدیریت ارتباطات , مدیریت تعارض و کیفیت عملکرد
مدیریت تعارض و کیفیت عملکرد نگارندگان: مهندس مسعود مهرداد ( مدیر عامل شرکت برگ) دکتر مژگان اعلابیگی (مدرس و مشاور کسب و کار) وابستگی متقابل رابطه افراد و محیط این امر را ثابت می کند که درگیری و تعارضات، بخش جدایی ناپذیر تعاملات بین افراد است. در این مقاله ضمن تعریف تعارض و شناخت انواع آن، به رویکردهای مختلف این تعارضات و شناخت علل و بروز شواهد آن پرداختیم و در ادامه به معرفی سبک های مدیریت تعارض جهت دستیابی به عملکرد باکیفیت توجه کردیم. 1. مقدمه مذاکره به عنوان توانایی بالقوه سازمان ها و افراد شناخته می شود، از این رو هرچه شرکت ها به سمت رویکردهای راهبردی برای مذاکره روی آورند می توانند مدیریت یکپارچه آن را بهتر به دست گرفته و موفقیت خود را در تعاملات تجاری تضمین نمایند. یکی از قابلیت های پویای مذاکره توانایی مدیریت مؤثر تعارض در مذاکرات و تعاملات تجاری است. جریان مذاکره به دلیل مداخلات عوامل انسانی و روابط کارکردی انسان ها در آن با شرایط درگیری و تعارض روبرو می شود. ارتباطات مشترک موفق در سازمان ها نیازمند مدیریت تعارضات سازمانی است. وقتی افراد به عنوان گروه کار می کنند، تعارض یکی از قابل پیش بینی ترین نتایج آن است. اکثر مدیران هزینه زیادی در برخورد با اختلافات و یا خطرات ناشی از تعارضات می پردازند، بنابراین در جریان مذاکرات در درون و بیرون سازمان به این امر به عنوان امری کلیدی برای موفقیت کسب و کار خود باید توجه نمایند. شناخت انواع تعارض و چگونگی برخورد با آنها می تواند ما را در عملکرد برتر سازمانی رهنمون شود. 2. تعریف تعارض و انواع آن تعارض به نوعی اصطکاک، اختلاف نظر یا اختلاف بین افراد درون گروه اشاره می کند. هنگامی که رفتارها، اعتقادات و یا اعمال یک یا چند عضو گروه مورد قبول یک یا چند عضو دیگر نباشد در نتیجه تضاد ایجاد می گردد. بنابراین تعارض به ایده های مخالف و اقدامات حاصل از آن در نهادهای مختلف برمی گردد (تسچانن و موران ، 2001) [1] با توجه به تعاریف گوناگون و تنوع تضادها، نگرش های متفاوتی نسبت به آن نیز وجود دارد. در سازمان‏ ها تعارض به دلیل تعامل مکرر افراد با یکدیگر رخ می دهد. تعارضات به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند: تعارضات فردی: به درگیری میان دو فرد اشاره دارد که به دلیل تفاوت های افراد رخ می دهد. تعارضات بین فردی: از آن جا که تعارض، بین افراد رخ می دهد می توان آن

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری