کسب و کار, مدیریت

حقوق و تکالیف پیمانکاران در پرداخت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری , هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات , انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی , تأمین منابع مالی تأمین اجتماعی
قسمت اول یکی از اصول اولیه که جزء بدیهیأت علم حقوق بوده و ریشه در تمام احوال و روابط خصوصی اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) و همچنین ریشه در تمام علوم نیز دارد «حق و تکلیف» می باشد. حق که جمع آن حقوق است به مجموع قواعد و مقررات الزام آوری گفته می شود که حاکم بر روابط افراد جامعه و تنظیم کننده روابط اجتماعی آنهاست؛ در مقابل تکلیف عبارت است از انجام فعل و یا ترک فعلی که قانونگذار فرد را ملزم کرده است و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید به جزائی که درخور آن است دچار می گردد. به عبارت ساده تر این دو کلمه همیشه مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند. در بیان معنای این دو کلمه باید ابراز داشت هر جا که اشخاص حقیقی و یا حقوقی ادعای حقی می نمایند باید تکالیفی که قانون بر عهده آنها گذاشته را انجام داده و سپس ادعای حقی نمایند. با این توضیح به لحاظ اینکه یکی از دغدغه های بسیار مهم شرکت ها در انجام قراردادهای پیمانکاری، علاوه بر پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در شرکت، موضوع پرداخت حق بیمه قراردادها می-باشد. از این رو بر آن شدم که به قدر بضاعت در ابتدا به بیان تکالیف قانونی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در راستای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی پرداخته و سپس به بیان حقوق قانونی از جمله حقوق متصوره در دفاع از قرارداد پیمانکاری از روند رسیدگی پرونده ها در دادگاه های شبه قضایی اختصاصی (هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات) و همچنین ذکر بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی بپردازم. امید است که طرح و بیان این گونه مسائل راهگشای گوشه ای از مشکلات جامعه کارفرمایی کشور، به ویژه شرکت های عضو انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی ایران باشد. مقدمه بارها در عبارات و محاورات روزمره خود و همچنین در زمان امضاء و یا مبادله قرارداد واژه پیمان و یا پیمانکار را شنیده و بکار برده ایم. از این رو ممکن است تعریفی انتزاعی از واژه پیمان و یا پیمانکار به ذهن اشخاص متبادر گردد، به همین دلیل لازم می دانم پیش از ورود به ماهیت مطالب به بیان تعریف پیمان بپردازم. 1- تعریف پیمان پیمان یا پیمان نامه سندی است مکتوب که در آن علاوه بر مشخصات اصلی قرارداد، مشخصات طرفین پیمان، موضوع، مبلغ و مدت قرارداد، مدارک و اسناد و شرایط و موازینی که توافق براساس آنها جریان خواهد داشت قید می گردد و اصولاً به عنوان توافقات طرفین امضاء

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری

Related Posts