کنترل, مدیریت

فلسفه­ کنترل کارخانه صنعتی – بخش دوم

در بخش نخست این مقاله که در قسمت قبل منتشر شد به تعریف و جایگاه فلسفه کنترل کارخانه در امر طراحی یک کارخانه صنعتی پرداختیم و این موضوع از دو منظر دانش و محدودیت های درگیر با آن مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت دوم که در ادامه آمده است سعی بر آن است تا فلسفه کنترل کارخانه از دو منظر دیگر یعنی سامانه­ های درگیر و مدارک فاز مهندسی و خرید مورد بررسی قرار گیرد. 5.فلسفه کنترل کارخانه از منظر سامانه ها تیم مهندس طراح کنترل و اتوماسیون یک کارخانه صنعتی ، موظف است فلسفه کنترل آن کارخانه را بگونه ای تدوین نماید که کلیه سامانه های ایمنی ، کنترل و اتوماسیون ، و حراستی آن کارخانه را شامل شده و مشخصات مورد نیاز و ارتباطات بین آنها را تعریف نماید. شکل 3 عمده ترین سامانه های موجود در یک کارخانه صنعتی را نشان می دهد. شکل (3) فلسفه کنترل کارخانه صنعتی از منظر سیستم ها 1.5.سامانه های کنترل اصلی شکل (4) سیستم کنترل صنعتی پایه (اصلی) فرآیند در یک کارخانه صنعتی ، فرآیند اصلی کارخانه توسط یک (یا چند) سامانه کنترل صنعتی پایه [1] (BPCS) کنترل می شود که معمولاً در کارخانه های تولیدی از PLC قدرتمند و در صنایع فرآیندی (مانند نفت و گاز و پتروشیمی) از سامانه های کنترل DCS استفاده می شود. تعداد ، اندازه و ظرفیت ، حجم سیگنال های ورودی و خروجی و بسیاری پارامترهای این سامانه های  کنترل بستگی به اندازه و حجم کارخانه صنعتی مورد نظر و نوع فرآیند آن دارد. تیم مهندس طراح باید مشخصات سامانه های  مورد نیاز خود را برحسب مطالعات فنی انجام شده و مرزها و محدودیت های فنی (بررسی شده در قسمت نخست این مقاله) تعریف نموده و از طریق مذاکره با سازندگان و تأمین کنندگان این سامانه ها ، پیشنهادهای امکان پذیر و در دسترس را بررسی کند. در این بررسی پیشنهادها تیم مهندس طراح باید با انجام مذاکرات فنی تا حد امکان همه آنها را از لحاظ فنی و توانایی لازم برای پروژه مورد نظر متعادل و یکسان کند (و یا بر اساس درصد توانایی رده بندی نماید) تا مناقصه خرید این سامانه ها عادلانه تر و بهتر انجام شود. فرآیند متعادل سازی و یا رده بندی این پیشنهادها بسیار پیچیده است و با توجه به انتخاب های گوناگون و راه حل های متنوع ارایه شده توسط فروشندگان، جور کردن پازل های مختلف برای رسیدن به اهداف نهایی یکسان بسیار مشکل بوده و هر چه تیم مهندس

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری