ابزار دقیق و سنسورینگ, اتوماسیون صنعتی

راهکارهای صرفه جویی انرژی در سامانه­ های هوای فشرده

سامانه هوای فشرده
در این مقاله راه کارهای صرفه جویی انرژی در سامانه های هوای فشرده مورد توجه قرار گرفته است. عمل به این راهکارها می تواند به میزان زیادی مصرف انرژی را کاهش دهد. مقدار قابل توجهی از هوای فشرده به علت نشتی موجود در سامانه ­های پنوماتیک در کارخانجات تلف می شود جاهایی که بسیار مستعد این نشتی هستند عبارتند از: [reg_user] رزوه نقاط اتصالاتصالات لوله های خرطومی لاستیکی؛شیرها؛رگولاتورها؛آب بندها؛تجهیزات پنیوماتیکی فرسوده و قدیمی. بیش از 85% از انرژی برق ورودی به یک کمپرسور به صورت حرارت تلف می شود. کمتر از 15% انرژی الکتریکی باقیمانده جهت استفاده برای تولید هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرد. این مسأله باعث می شود که حامل انرژی هوای فشرده در مقایسه با دیگر حامل های انرژی گران باشد.اقدامات و راهکارهای زیادی جهت کاهش مصرف انرژی در سامانه هوای فشرده وجود دارد. برای عملکرد و صرفه جویی بهینه، پیشنهاد می شود که از یک رهیافت سامانه ای بدین منظور استفاده شود.مثالی از دیاگرام هوای فشرده در یک واحد صنعتی در شکل 1 آمده است. شکل 1. دیاگرام سامانه هوای فشرده در یک واحد صنعتی در ادامه راهکارهایی که جهت صرفه جویی در سامانه هوای فشرده می توان به کار بست، ذکر شده و پس از آن توضیحاتی : کاهش تقاضا؛نگهداری مناسب؛پایش[1]؛کاهش نشتی (در لوله ها و تجهیزات)؛تله های تخلیه ی تراکم الکترونیکی؛کاهش درجه حرارت هوای ورودی؛حداکثر کردن فشار مجاز نقطه شبنم در محل ورودی هوا؛بهینه سازی کمپرسور به منظور تطبیق آن با بار؛انتخاب درست سایز لوله ها؛بازیابی حرارت؛استفاده از راه اندازهای سرعت متغیر (ASDs). 1.کاهش تقاضا به دلیل هزینه های عملیاتی نسبتاً گران سامانه هوای فشرده ، باید حداقل مقدار ممکن هوای فشرده در کوتاه ترین زمان استفاده شود. میزان هوای مصرفی پیوسته پایش شود و گزینه های ممکن برای کاهش تقاضا بررسی شود. 2.نگهداری نگهداری ناکافی می تواند راندمان متراکم سازی را کاهش داده، نشتی هوا یا تغییرپذیری فشار را افزایش داده و باعث افزایش دمای کارکرد شود و همچنین منجر به کنترل ضعیف رطوبت و در نتیجه آلودگی بالای هوای فشرده گردد. نگهداری بهتر این مشکلات را کاهش داده و منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. شکل 2. تکنسین واحد نگهداری در حال سرویس نگه داشتن واحد هوای فشرده 3.پایش نگهداری می تواند از طریق پایش مستمر پشتیبانی شود با استفاده از تجهیزاتی همچون موارد زیر می توان سامانه هوای فشرده را پایش کرد: فشار سنج ها در هر گیرنده یا خط انشعاب اصلی و گیج های تفاضلی در

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری