ابزار دقیق و سنسورینگ, اتوماسیون صنعتی

اندازه گیری جریان سیالات در صنعت، 10

flow metering
4.اندازه گیری جریان به روش اختلاف فشار 6.4.جذرگیر و ضرورت استفاده از آن همان­گونه که در قسمت های قبلی و در روابط برنولی مشاهده شد، سیگنال اندازه ­گیری شده­ منسوب به اختلاف­ فشار با جریان واقعی سیال نسبت غیر خطی دارد (ریشه دوم). از اين رو در حلقه­ های کنترل ترکیبی جریان با دیگر متغیرهای فرآیندی نیاز به یک عمل­گر[1] مانند جذرگیر می ­باشد تا از سیگنال خروجی دستگاه اندازه­ گیری جذر گرفته و بعد از خطی کردن بتوانیم از آن سیگنال به منظور پردازش در عملیات کنترلی خود استفاده نماییم. در گذشته که کنترل فرآیند توسط ادوات سخت افزاری انجام می­ شد، جذرگیر­ها هم به صورت سخت ­افزاری ساخته و به کار گرفته می ­شدند. اما امروزه این عمل توسط عمل­گرهای نرم ­افزاری و با دقت بسیار بالاتر انجام می پذیرد.رابطه­ نهایی به دست آمده دارای یک نتیجه­ منطقی مهم است که این نتیجه به نحوی با رقم قرائت شده در خروجی وسیله­ اندازه ­گیری و عنصر اولیه­ ایجاد اختلاف فشار مرتبط است. عنصر ایجاد اختلاف فشار تنها باعث تولید اختلاف فشار در لوله می ­شود (∆P). خروجی حاصل از این اختلاف فشار، دارای تقسیمات عریض در بخش انتهایی گستره­ اندازه ­گیری و تقسیمات فشرده و نزدیک به هم در بخش ابتدایی آن است به­ طوری­که 50 درصد از جریان در 25 درصد از گستره­ اندازه ­گیری اتفاق خواهد افتاد. یک درصد تغییرات جریان سبب یک درصد تغییرات در اختلاف فشار سیال خواهد شد. در 10 درصد جریان، کل تغییرات اختلاف فشار فقط یک درصد، و هر یک درصد از تغییرات در کل گستره­ جریان تنها باعث 0.2 درصد تغییرات اختلاف­ فشار در کل گستره خواهد شد. با استفاده از یک جذرگیر در خروجی دستگاه اندازه­ گیری، می ­توان خروجی را خطی ساخت. از طرفی استفاده از جذرگیر سبب کاهش دقت و صحت اندازه ­گیری خواهد شد (جذر یک عدد کوچک­تر از یک بزرگ­تر از خود عدد می­ شود! برای مثال جذر یک صدم برابر است با یک دهم.) شکل 23 . رابطه­ غیر خطی بین ورودی و خروجی جذرگیر با توجه به رابطه­: در حقیقت، جذرگیر به همان شیوه­ ای که شکل 24 نمایش می­ دهد در خروجی اندازه­ گیر و در مسیر کنترل کننده قرار می ­گیرد. شکل 24 . چگونگی چیدمان ادوات مختلف در یک حلقه­ کنترل جریان سیال در این­جا یک سؤال قابل طرح است که: «آیا در حلقه­ های کنترلی جریان سیال، همواره به وجود جذرگیر نیاز هست یا خیر؟» در پاسخ بیان می­

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری