اخبار فناوری

نگاهی به شبکه‌های ارتباطی درون-خودرویی – بخش دوم

2.2. کاربردها و الزامات ارتباطات با گسترش به کارگیری سامانه‌های نوین از قبیل سامانه کمک راننده [1] و خودران [2] در خودرو و همچنین یکپارچه‌سازی عملکرد بخش‌های گوناگون، نیاز به تبادل اطلاعات بین ECUها، حسگرها و کنشگرها در خودرو، رو به افزایش است. هر یک از این سامانه‌ها با توجه به نوع کاربرد، نیازمند کیفیت خدمات [3] گوناگون متناسب با نرخ به‌روزرسانی [4] اطلاعات مورد نیاز آن سامانه می باشد. شکل 1. نمونه پلتفرم برق و الکترونیک خودرو دارای سامانه‌های نوین به عنوان مثال بازه به‌روزرسانی [5] اطلاعات در خودروهای تجاری [6] برای سامانه پایش فشار باد چرخ‌ها [7]: 10 ثانیه، جریان باتری: 1 ثانیه، اطلاعات سامانه مهار (نگهدارنده) سرعت [8]: 100 میلی ثانیه و برای سامانه کنترل انتقال قدرت [9]: 10 میلی ثانیه است. تفاوت نرخ به روزرسانی اطلاعات در سامانه‌های مختلف، به همراه تعداد زیاد گره‌ها و محدودیت ظرفیت و سرعت هر یک از باس‌های شبکه، منجر به ایجاد یک شبکه با باس بخش‌بندی شده [10] در خودرو شده است. سامانه‌های متداول در خودرو شامل سامانه پیشرانه [11] (موتور و گیربکس)، سامانه شاسی (مانند زیرسامانه ترمز ضد قفل) و سامانه کمک راننده (مانند زیرسامانه کنترل پایداری [12])، سامانه بدنه و آسایشی [13] (مانند زیرسامانه تهویه) و سامانه اطلاعاتی-سرگرمی [14] (مانند رادیو و زیرسامانه ناوبری [15]) می باشند. باس سامانه پیشرانه عموما جهت معاینه (عیب‌یابی) [16] خودرو به منظور پایش میزان آلایندگی بر اساس مقررات زیست محیطی باید در دسترس باشد در حالی که دسترسی به باس سایر سامانه‌ها و معاینه آن ها از طریق باس بستگی به طراحی سازنده آن زیرسامانه دارد.الزاماتی که هر یک از زیر سامانه‌ها با توجه به کاربری آن ها بر روی شبکه ارتباطی تحمیل می کنند شامل قطعیت [17]، خطا تاب‌آوری [18]، گذردهی داده [19] و ایمنی عملکردی [20] می باشد. ملاحظات امنیتی [21] نیز برای سامانه‌هایی که از بیرون شبکه خودرو قابل دسترسی هستند، باید منظور گردد و این موضوع با پیدایش ارتباطات برون خودرویی [22] و اتصال‌پذیری سامانه‌های اطلاعاتی-سرگرمی خودرو، چالش برانگیز شده است. در جدول 1 خلاصه‌ای از زیرسامانه‌های خودرویی به همراه الزامات متناظر آن ها ارائه شده است. جدول 1. زیرسامانه‌های خودرویی و نیازمندی های اصلی آن ها مزیت استفاده از شبکه با ساختاره بخش‌بندی شده این است که دستیابی به الزامات تبادل اطلاعات برای کابردهای بحرانی، تنها وابسته و محدود به خصوصیات تعداد محدودی از اجزا در بخش کوچکی از شبکه خواهد بود. همچنین با این روش، هر بخش از باس شبکه می تواند به طور جداگانه بر

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری