کسب و کار

راهبرد بازایابی مبتنی بر ارزش مشتری (1)

ارزش مشتری , ارزش پیشنهادی , راهبرد بازاریابی , ادراک مشتری , مزیت رقابتی
هدف اصلی بازاریابی مبتنی بر ارزش مشتری، توانایی ارائه راهبردهایی است که بر مبنای ارزش برتر برای مشتری ایجاد و توسعه یابد. این راهبرد‏ها با توجه به اینکه از شناخت و درک عمیق نگرش ها و ارزش های مورد نظر مشتری نشأت می‏گیرد با شناسایی درست گروه های مشتری و ارائه ارزش متناسب با ایشان به کارایی نهایی که کسب ارزش انتظارات ایشان است دست خواهند یافت. در این مقاله ضمن تعریف ارزش مشتری و ارزش پیشنهادی براساس درک نیازهای وی، به نحوه ارتباط و چگونگی تعریف راهبرد های متناسب با آن می پردازیم. مقدمه یکی از امور مهم در فعالیت های مدیریت بازاریابی، ایجاد ارزش برای مشتریان به ویژه در زمان توسعه و یا ایجاد خدمات و محصولات جدید و فعالیت های جدید مرتبط با کسب و کار است. سازمان ها همزمان با توسعه ی خود و بازارهایشان نیاز به درک ارزش نزد مشتریان برای هدفگذاری و توسعه ی درست کسب و کار خود دارند. بنابراین سازمان ها در زمان تفکر برای ایجاد تمایز برای خود در بازار، باید به دنبال یافتن مفاهیمی برخواسته از شناسایی فرصت های بازار و بازیگر اصلی آن یعنی مشتریان خود باشند. از دیدگاه مشتری، ارزش مشتری منافعی است که در مقابل آنچه هزینه می کند به دست می آورد. ایجاد ارزش مشتری یک مفهوم اساسی در بازار و کلیه فعالیت های مرتبط با بازاریابی است. این امر چنان اهمیت دارد که گاه به عنوان اهداف سازمان برشمرده می شود. شناخت ارزش مشتری و فعالیت های بازاریابی براساس آن، یک عامل مهم پیشران در رضایت و وفاداری مشتری است. یکی از بخش های مهم در موفقیت این امر طراحی چارچوب ها و نوع شناسی آنها برای کمک به سازمان ها برای درک بهتر ارزش آفرینی است. ادبیات راهبرد بازاریابی نیز اهمیت این ارزش و فعالیت های مرتبط با آن را در زنجیره ی ارزش آفرینی برای سازمان و مشتری مهم برشمرده است. تئوری ها و پارادایم های شکل گرفته درباره ی ارزش مشتری نشان می دهند که بنگاه ها برای ایجاد ارزش برای دیگران و رفع نیازهای خریداران خود بوجود آمده اند تا با این مرکزیت فعالیت، خود نیز به بقا و ادامه ی حیات دست یابند. ]1[ 1. تعریف ارزش مشتری ارزش مشتری به عنوان یک ارزش مشترک شامل دو وجه ارزش اصلی برای مشتری (ارزش درک شده ی مشتری، یا ارزش دریافتی) و ارزش برای سازمان که امروز بیشتر به عنوان طول عمر مشتری از آن یاد می شود؛ می تواند تعریف

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری

Related Posts