کسب و کار, مدیریت

الزامات رونق تولید

رونق تولید , اتوماسیون صنعتی , تحریم‌ , تولید کننده , الزمات رونق تولید , آقازادگان , تولید کنندگان , منابع عظیم انرژی و ثروت ملی
الزامات رونق تولید شکی نیست که تولید، کشور را به توسعه می رساند. و شکی نیست که رونق تولید می تواند شاه‌ کلید برون‌ رفت از چالش‌ های اقتصادی باشد. با توجه به داشتن منابع عظیم انرژی و ثروت ملی در کنار توان بزرگ انسانی، کشور بسیار مستعد تولید فناورانه نیز هست که رونق تولید و از نوع فناورانه آن قطعاً توسعه ‌ای پایدار و در شأن ایران را در پی خواهد داشت. تولید محتضر ما با نام‌ گذاری و همایش رونق نمی‌ یابد. اهمیت رونق تولید بر همگان روشن است. ولی نقشه راه رسیدن به آن مبهم و الزامات آن مورد تردید تصمیم سازان است. تناقض وجود دارد بین شرح مسأله و روشمندی حل آن. در بیشتر اقتصادهای پایدار و نزدیک به مطلوب ما، سهم بزرگ تولید، بر عهده شرکت ‌ها و بنگاه ‌های کوچک و متوسط بوده، حمایت از تولید و رونق آن به معنای حمایت از همه صنایع از جمله این سازمان ‌های کوچک و متوسط است. ارز چند نرخی و عملکرد ناموزون گمرک از مسائل مهم در تقابل با رونق تولید هستند. تولیدکنندگان نیازمند مواد اولیه و قطعات استاندارد خارجی هستند. از یک‌ طرف همه تولیدکنندگان امکان دریافت ارز دولتی ندارند و بسیاری از آن‌ ها در گمرک مشکلات فراوان دارند. در عمل شرایط برابری بین تولید کننده ‌های مختلف و بین تولید کنندگان و وارد کنندگان وجود ندارد. تولید کنندگان، بخصوص اگر محصولشان فناورانه باشد، اگر بخواهند مواد اولیه و قطعات استانداردشان را از بازار داخلی تهیه کنند (با فرض وجود)، با بالاترین نرخ ارز باید تهیه کنند. از طرفی دریافت ارز دولتی دارای شرایطی است که برای بیشتر تولید کنندگان قابل انجام نیست. چه ازنظر زمانی چه مقررات چه حجمی که نیاز دارند، یعنی اختلاف هزینه زیادی بین محصول تولید کننده‌ ای که موفق شده است ارز دولتی برای مواد اولیه ‌اش دریافت کند با تولید کننده ‌ای که موفق نشده است به وجود می‌آید. در بسیاری از صنایع عملاً امکان رقابت نیست و تولید کننده‌ هایی که دسترسی به ارز دولتی ندارند متوقف می‌ شوند که کاملاً در تقابل با رونق تولید است. در رقابت بین تولید کنندگان و وارد کنندگان این اختلاف شدیدتر است. تصور کنید تولید کننده‌ ای یک محصول پیشرفته مانند یک دستگاه پزشکی یا یک روبات صنعتی، با ظرفیت مثلاً ده دستگاه در سال، تولید می‌ نماید. هر دستگاه نیاز به ده ‌ها قطعه استاندارد وارداتی دارد که به‌ اجبار باید با ارز آزاد تهیه گردد (سایر مشکلات را

Continue reading

این مطلب برای اعضا سایت محدود شده است. اگر شما کاربر سایت هستید، لطفا وارد شوید. کاربران جدید ممکن است در اینجا ثبت شود

ورود کاربران
   
ثبت نام کاربر جدید
*فیلد ضروری

Related Posts